Search Engine

Custom Search

Older images are removed from time to time to make room for the new ones. ... and don't forget to click on "read more" to see all the images. ,,, Then, after you have clicked on the image, right click on it to see if it will get any larger to get the full size possible.

Darowizna dla Ciebie

Nazywam się Modira Patteson z Anglii, jestem żonaty z panem Josephem
Pattesonem. Pracował tu na Wybrzeżu Kości Słoniowej przez dziewięć
lat, zanim umarł po śmierci męża adoptowałam dziecko o imieniu Linda

Kontaktuję się z Tobą, aby poinformować Cię o moim pragnieniu
przekazania sumy US$: 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy dolarów
amerykańskich) na działalność charytatywną, którą odziedziczyłam po
moim zmarłym mężu

Moim pragnieniem jest, aby te pieniądze zostały zainwestowane w
dowolną wybraną organizację w twoim kraju i co roku rozdzielane między
organizacje charytatywne, dom dziecka bez matki, meczety, kościoły,
szkoły, wspieranie biednych mężczyzn i kobiet w podeszłym wieku lub
cokolwiek innego masz mając na uwadze, że będzie to z korzyścią dla
mniej szczęśliwych i aby dobrze zaopiekować się moją córką

Podjęłam tę decyzję, ponieważ wychowałam się w domu dziecka bez matki
i obecnie jestem hospitalizowana w Abidżanie, gdzie przechodzę
leczenie z powodu zbliżającej się operacji raka piersi. Nie chcę, aby
ten fundusz był inwestowany w bezbożny sposób Jak tylko otrzymam Twoją
odpowiedź potwierdzającą przyjęcie do pracy Zgodnie z instrukcją
przekażę Ci wszystkie istotne informacje. Będą oni autorami uwolnienia
i przekazania pieniędzy Tobie mój należycie wyznaczony przedstawiciel

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

FINDING WHAT YOU WANT

To find all the posts in a single catagory, first look at the different labels connected to that post. (they are near the bottom) Click on the one you are interested in ... for instance if you were looking for FLOWERS, SCRAPBOOK TAGS, OR RIBBONS AND BOWS, you would click on the label (or tag) associated with that catagory and you will get every post ever posted with that lable.
Try it with any post ...